Chyba instalace: 0x80070643 - Při instalaci došlo k závažné chybě

Popis

Při instalaci se objeví následující chyba:

V logu je chyba:

Error 0x80070643: Failed to install MSI package. 

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Varianta 1: Chybně naplánovaná úloha Windows

Nejprve vyzkoušejte, zda problém není způsoben chybně naplánovanou úlohou Windows - viz Chyba během instalace kvůli chybné naplánované úloze Windows.

Varianta 2: Chyba souboru rundll32.exe

Pro více informací je potřeba spustit instalační soubor eWay-CRM setup.msi nebo setup64.msi s ladícím výpisem. Instalační soubory jsou v případě aktualizace k dispozici ve složce %USERPROFILE%\.eWay-CRM\Updates (dříve %APPDATA%\Memos\eWay\Updates).

msiexec /i "setup.msi" /l*v "SetupDebug.log" 

Po spuštění najdete v souboru SetupDebug.log chybu:

SFXCA: Failed to create new CA process via RUNDLL32. Error code: 2
CustomAction CheckRunningProcesses returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)

Problém je v tom, že soubor rundll32.exe, který je pro 32-bitovou verzi instalace ve složce C:\Windows\SysWOW64, případně ve složce C:\Windows\System32 pro 64-bitovou verzi instalace nebo 32-bitový systém, je poškozený nebo zcela chybí.

Oprava se dá provést spuštěním příkazového řádku pod účtem Administrator a vyvoláním příkazu:

sfc /scannow

Pokud oprava nepomůže, můžete zkusit překopírovat soubor z jiného počítače, kde je stejná verze. Toto bude vyžadovat práva Administrátora.

Varianta 3: Oprava .NET Framework

V instalačním logu setup.msi (viz článek Jak nalézt setup log eWay-CRM) je uvedeno:

MSI (s) (E0:90) [15:10:14:505]: Note: 1: 1723 2: CheckRunningProcesses 3: CheckProcesses 4: C:\Windows\Installer\MSI2296.tmp 
CustomAction CheckRunningProcesses returned actual error code 1157 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
MSI (s) (E0:90) [15:12:12:879]: Product: eWay-CRM (64 bit) 7.6 -- Error 1723. There is a problem with this Windows Installer package. A DLL required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor.  Action CheckRunningProcesses, entry: CheckProcesses, library: C:\Windows\Installer\MSI2296.tmp 

Error 1723. There is a problem with this Windows Installer package. A DLL required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor.  Action CheckRunningProcesses, entry: CheckProcesses, library: C:\Windows\Installer\MSI2296.tmp 
Action ended 15:12:12: CheckRunningProcesses. Return value 3.
Action ended 15:12:12: INSTALL. Return value 3.

Došlo k problému s načtením některých .NET knihoven.

Řešením je spuštěním opravy .NET Framework - viz článek Jak spustit opravu .NET Framework.

Po opravě restartovat PC a zkusit instalaci znovu.