Jak nalézt setup log eWay-CRM

Popis

Setup log je soubor, do kterého systém eWay-CRM® zapisuje informace o stabilitě instalace. Významně napomáhá při řešení případných potíží s instalací. Setup log nikdy neobsahuje osobní informace a jeho obsah je vždy používán pouze pro diagnostické účely či pro účely vyhledávání a zkoumání příčin problémů.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Varianta 1: Automatická aktualizace eWay-CRM Desktop

Soubor je uložen ve této složce:

C:\ProgramData\eWay-CRM 

Někdy se může stát, že má uživatel položky dat aplikací nastavené jako skryté a nelze se k nim tedy dostat pomocí výše uvedených cest. Je tedy jednodušší postupovat dle následujících kroků.

  1. Přes tlačítko Start si najděte aplikaci Spustit a v nově otevřeném okně vepište do textového pole řetězec "C:\ProgramData\eWay-CRM". V novějších verzích Microsoft Windows docílíte stejného výsledku i v případě, že hodnotu vepíšete do pole pro vyhledávání.
  1. Otevře se složka se soubory, mezi nimiž najdete i textový soubor SetupLog.txt.

Varianta 2: Čistá instalace eWay-CRM Desktop

Při čisté instalaci je třeba hledat soubory na následující adrese:

%TMP%

C:\Users\[váš uživatel]\AppData\Local\Temp

kdy [váš uživatel] je jméno vašeho uživatele ve Windows.