Chyba během instalace kvůli chybné naplánované úloze Windows

Popis

V C:\ProgramData\eWay-CRM\SetupLog.txt se vyskytuje chyba:

--- 2017-10-12 16:29:04,993 [1] ERROR [OL: 16.0.8431.2107] [WIN: Microsoft Windows NT 10.0.14393.0] ---
Unable to create scheduled tasks
System.IO.FileNotFoundException: The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
 at Microsoft.Win32.TaskScheduler.V2Interop.IRegisteredTask.get_Xml()
 at Microsoft.Win32.TaskScheduler.Task.GetV2Definition(TaskService svc, IRegisteredTask iTask, Boolean throwError)
 at Microsoft.Win32.TaskScheduler.Task.CreateTask(TaskService svc, IRegisteredTask iTask, Boolean throwError)
 at Microsoft.Win32.TaskScheduler.TaskCollection.V2TaskEnumerator.get_Current()
 at Microsoft.Win32.TaskScheduler.TaskFolder.d__0.MoveNext()
 at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
 at ManagedCustomActions.TaskScheduler.CreateDatabaseMaintenanceTask()
 at ManagedCustomActions.CustomAction.CreateScheduledTasks(Session session)
--- END TRACE --- 

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Jedná se o chybu, která je způsobena chybnou naplánovanou úlohou ve Windows vytvořenou jiným programem. Pro zjištění chybové úlohy a odstranění chyby postupujte takto:

 1. Klikněte na Start ve Windows a napište taskschd.msc.
 2. Otevřete Plánovač úloh.
 3. Pokud je zde chybná úloha, vyskočí okno podobné tomuto:

 1. V okně je uvedeno jméno chybné úlohy, které si zapamatujte (v tomto případě se jedná o "WRU", ale jméno vaší úlohy může být jiné.
 2. Otevřete Registr operačního systému Window a přejděte na větev:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree
 3. Smažte chybovou úlohu, která se vám zobrazila v dialogu na obrázku z bodu 3.