Chyba -2068578304 během instalace eWay-CRM®

Popis

Během instalace dojde k následující chybě: Omlouváme se, ale instalace se nezdařila. MS SQL Server vrátil následující chybu: -2068578304.

V případě, že se instalujete MS SQL Server manuálně a postupuje podle následujícího návodu, objeví se při zadávání hesla v kroku 8 také chyba, která se vztahuje k tomu, že heslo nemůže být použito, protože nesplňuje podmínky síly hesla.

Zjištěno na Basic verzi, ale chybu je možné předpokládat i u Premium verze.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Chyba je spojena s heslem eWay-CRM123, jež je standardně nastaveno pro eWay-CRM® SQL databázi. Toto heslo nesplňuje určité bezpečnostní požadavky.

Varianta 1: Změna lokálního nastavení ochrany

Přes zadání secpol.msc v nabídce Start systému Microsoft Windows se dostanete do okna nastavení Local Security Policy. Zde je v položce Security Settings > Account Policies > Password policy možné najít nastavení omezení hesel, která lze změnit. Omezujícími prvky jsou především:

  • Minimum password length - nastavuje počet znaků, které musí heslo obsahovat
  • Password must meet complexity requirements - na heslo jsou kladeny požadavky, které má i MS SQL Server (ten vyžaduje heslo, kde bude alespoň jedno malé písmeno, alespoň jedno velké písmeno, jedna číslovka a také alespoň jeden znak - více v angličtině najdete na této adrese).

Dočasně si nastavte počet znaků na 10 a případně nastavení Password must meet complexity requirements přepněte na Disabled.

Jakmile nastavení změníte, měla by instalace proběhnout bez uváděné chyby, a to i v případě, že budete eWay-CRM® instalovat přes instalační soubor aplikace bez nutnosti prvotní instalace MS SQL Serveru, jak je uvedeno v tomto návodu.

Varianta 2: Změna standardního hesla pro databázi eWay-CRM® (v případě, že první varianta nefunguje)

Může se stát, že nemáte adekvátní práva na to, abyste nastavení změnily. Varianta 2 je tak řešením aktuálním pro danou instalaci.

V případě, že uživatel nemá právo na změnu, tak je nutné zadat v kroku 8 tohoto postupu takové heslo, které bude podmínky splňovat, tedy jak délku, tak další prvky. Tedy místo standardního eWay-CRM123, heslo, které bude delší (ostatní podmínky silného hesla by mělo heslo eWay-CRM123 splňovat).