Ruční instalace Microsoft SQL Server Express

Popis

Microsoft SQL Server je automaticky instalován s eWay-CRM. Někdy, ale během instalace může dojít k chybě a z tohoto důvodu je potřeba Microsoft SQL Server nainstalovat ručně.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

 1. Nejprve stáhněte instalační balíček z tohoto umístění:
  Pokud používáte eWay-CRM Desktop s verzí nižší než 7.6: https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=50003
  Pokud používáte eWay-CRM Desktop 7.6 a vyšší: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=104781
  Buď stáhněte SQLEXPR_x86_ENU.exe nebo SQLEXPR_x64_ENU.exe podle toho, jestli používáte 32-bit nebo 64-bit systém.
 2. V případě SQL Server 2022 je potřeba v prvním okně vybrat Custom u způsobu instalace.

 3. Stažený instalační balíček spusťte a zvolte Installation > New installation or add features to an existing installation.
 4. Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami.
 5. V dalším kroku si můžete zvolit možnost instalovat updaty služby prostřednictvím Windows Update.
 6. V okně Azure Extension for SQL Server je odškrtněte Azure Extension for SQL Server.
 7. V sekci Feature Selection vyberte, jaké nástroje se mají instalovat - minimálně Database Engine Services a Full-Text and Semantic Extractions for Search.
 8. V obrazovce Instance Configuration, kdy se vás průvodce zeptá, zda chcete zadat výchozí instanci, anebo chcete zvolit vlastní název. Zvolte Named instance a do políčka vedle napište EWAYSQL - tak se bude jmenovat vaše SQL komponenta. Pro bezchybný postup následné instalace eWay-CRM je naprosto nezbytné, aby bylo jméno EWAYSQL dodrženo.
 9. U nastavení služeb nechte výchozí hodnoty.
 10. Pokud SQL Server instalujete pod administrátorským účtem, je potřeba do skupiny SQL Server Administrators přidat i uživatele, který bude databázi používat s eWay-CRM.
 11. Dále proklikejte průvodce až do samotné instalace a počkejte, až bude instalace dokončena.
 12. Nyní přichází na řadu instalace eWay-CRM. Spusťte instalační soubor eWay-CRM a průvodce proklikejte. V případě, že jste postupovali podle výše popsaných bodů, dojde k automatickému napojení vámi vytvořené databáze na eWay-CRM.
 13. Nechte eWay-CRM® nainstalovat. Po spuštění Microsoft Outlook a přihlášení do eWay-CRM by se měla databáze automaticky vytvořit v nově nainstalované instanci SQL.