Chyba: 'PRIMARY' filegroup is full

Popis

Synchronizace eWay-CRM končí následující chybou:

2017-08-08 08:31:25,874 [114] ERROR w3wp [(null)] - Request processed with error response 'rcDatabaseStorageFull'
eWay.WebService.Core.Exceptions.WebServiceInternalException: Storage full ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Could not allocate space for object 'dbo.EWD_BinaryData' in database 'eWayWS_26446' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
The statement has been terminated.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at eWay.Core.Data.SynchronizedSqlCommand.<>c__DisplayClass23_0.<ExecuteNonQuery>b__0()
  at eWay.Core.Data.SqlCommandRepeater.RunSqlCommand(SqlCommand command, SqlCommandDelegate sqlCommand)
  at eWay.Core.Data.SynchronizedSqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at eWay.WebService.MSSQLDataInterface.WsSqlCommand.<>c__DisplayClass6_0.<ExecuteNonQuery>b__0()
  at eWay.WebService.MSSQLDataInterface.WsSqlCommand.RunCommand(SqlCommandDelegate method)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at eWay.WebService.MSSQLDataInterface.WsSqlCommand.RunCommand(SqlCommandDelegate method)
  at eWay.WebService.MSSQLDataInterface.WsSqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at eWay.WebService.ServiceLogic.AttachmentManager.<>c__DisplayClass26_0.<WriteAttachmentIntoStorage>b__0()
  at eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(Func`1 transactionCommands, Boolean allowBulkInsert)
  at eWay.WebService.ServiceLogic.AttachmentManager.WriteAttachmentIntoStorage(Boolean revisionsEnabled, Boolean compressed, ItemAttachment attachment, Guid CreatedByGuid)
  at eWay.WebService.ServiceLogic.AttachmentManager.SaveAttachment(ItemAttachment attachment, Guid createdByGuid, Boolean compressed)
  at eWayWSImpala.eWayWS.SaveItemAttachment(Guid SID, ItemAttachment attachment, Boolean compressed)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Řešení jsou popsána pro následující varianty:

Varianta 1: Klient hostuje eWay-CRM u sebe a používá placenou verzi SQL Server

Pravděpodobně je pro databázi nastaveno omezení velikosti datového souboru. Pro nastavení velikosti databáze je vhodné použít Microsoft SQL Management Studio. Zde postupujte následovně:

 1. Nad jménem databáze klikněte pravým tlačítkem a vyberte Properties.

 1. V okně vlastností klikněte na Files a ve sloupci Autogrowth / Maxsize klikněte na ikonu ... v řádce se souborem databáze.

 1. Otevře se okno, kde zaškrtněte možnost Enable Autogrowth a nastavte třeba In Percent na 10. Maximum File Size změňte na Unlimited. Zajistíte, že databáze bude nadále postupně růst a vy nebudete muset řešit problémy s velikostí. Nejprve ale raději zvažte, zda máte pro větší databázi dostatek prostoru.

Varianta 2: Klient hostuje eWay-CRM u sebe a používá SQL Server Express

SQL Server Express má omezení ohledně velikosti, a to je omezení 10 GB. V takovém případě je možné nastavit, aby se dokumenty a e-maily ukládaly přímo do nějaké složky na serveru - viz článek Ukládání dokumentů a e-mailů na disk místo do serverové databáze.

Více o možnostech ušetření místa databáze naleznete v článku Dochází místo v lokální databázi.

Varianta 3: Klient používá eWay-CRM Premium Trial

Potřebujete-li více času na testování, kontaktujte svého obchodního zástupce, popř. telefon, uvedený na webu www.eway-crm.com.

Varianta 4: Klient používá eWay-CRM Free

Je třeba aktualizovat na eWay-CRM® Premium. V panelu nástrojů eWay-CRM® klikněte na tlačítko Koupit a průvodce vás provede nákupem. Software bude provozován v našem eWay-Cloud na bázi měsíčního pronájmu. Pro informace o dalších možnostech pořízení eWay-CRM® kontaktujte svého obchodního zástupce, popř. telefon, uvedený na webu www.eway-crm.com.