Vytváření odkazů na položky a jejich otevírání

The link address is: /cs/dokumentace/3-eway-crm-outlook/3-popis/3-2-hlavni-seznam/vytvareni-odkazu-na-polozky-a-jejich-otevirani