Vytváření odkazů na položky a jejich otevírání

Dostupnost: Tato funkce je dostupná od verze eWay-CRM 7.0.

Jste například v situaci, kdy kolegovi chcete ukázat projekt, aby viděl, v jaké fázi se nacházíte. Nemusíte mu posílat název projektu, aby si ho v eWay-CRM vyhledal, stačí mu poslat odkaz.

Vytvoření odkazu

V jakémkoli seznamu položek vyberte tu položku, jejíž odkaz chcete vytvořit. Když na tuto položku kliknete, stačí pak zmáčknout klávesy:

CTRL + SHIFT + C

Pokud následně dáte například do e-mailu CTRL + V, vloží se vám odkaz, který bude obdobný jako následující:

https://open.eway-crm.com/?ws=aHR0cHM6Ly9ld2F5LWRldi5tZW1vcy5jei9lV2F5X1NNZW1vcX9UZXN0&l=ZXdheTovL1Byb2plY3RzLzM4NTNkYTFiLWI3MTYtNGFkYi84NzlmLTX0NTc3ZTIwYjY5OA

Otevírání odkazu

Vložením odkazu například do e-mailové zprávy nebo online konverzace může jiný uživatel položku otevřít. Po kliknutí na odkaz se otevře internetová stránka, která vypadá následovně:

Uživatel má pak dvě možnosti:

  • Použít eWay-CRM pro Outlook - položka, na kterou se odkazuje, se otevře v eWay-CRM v Outlooku
  • Použít eWay-CRM Web - položka, na kterou se odkazuje, se otevře se webové verzi eWay-CRM Web, předpokladem je, že uživatel má licenci, která přístup do eWay-CRM Web umožňuje

Pokud je zaškrtnuta možnost Zapamatovat volbu, příště bude po kliknutí na odkaz použita ta možnost, která byla naposledy vybrána. Pokud jste vybrali zapamatovat, ale vaše volba už se vám nelíbí, můžete ji vyrušit tak, jak je popsáno v článku Jak smazat preference pro otevírání položek z odkazů.

Upozornění: Při otevírání odkazů na mobilních zařízeních se systémem Android může někdy dojít k tomu, že některé aplikace otevírají odkaz nesprávným způsobem. Jedná se o aplikace, které mají vlastní webový prohlížeč, jenž funguje omezeně. Pro správné otevření by mělo stačit dlouze podržet prst na odkazu a z kontextového menu následně vybrat možnost otevření v externím prohlížeči.