Sdílení kontaktů mezi eWay-CRM® Mobile a dalšími aplikacemi Androidu

Od verze eWay-CRM® Mobile 1.1.6 je možné kontakty z eWay-CRM® Mobile sdílet s dalšími aplikacemi. Například kontakt máte v eWay-CRM® Mobile, ale pro volání používáte výchozí aplikaci ve vašem telefonu. Nyní si můžete všechny kontakty z eWay-CRM® Mobile nasdílet do ostatních aplikací telefonu a používat je při volání, chatování a dalších aktivitách.

Předpoklady pro správnou funkci

Funkce má určitá omezení, aby nedocházelo ke sdílení kontaktů, pokud to není žádoucí. Základní předpoklady jsou:

  • Uživatel má práva na export jednotlivých modulů a zároveň na moduly v eWay-CRM®.
  • Globální nastavení vztahující se ke sdílení kontaktů jsou správně nastavená
  • Máte na svém chytrém telefonu povoleno, že eWay-CRM® Mobile má přístup ke kontaktům ve vašem telefonu

Globální nastavení vztahující se ke sdílení kontaktů

Jedná se o následující nastavení:

Nastavení mají tyto hodnoty:
  • Dle nastavení uživatele - uživatel si sám v eWay-CRM® Mobile nastaví, jestli bude kontakty sdílet s dalšími aplikacemi.
  • Vypnout všem - uživatelé nemají možnost sdílet na svých telefonech kontakty z eWay-CRM® Mobile s dalšími aplikacemi.
  • Zapnout všem - všichni uživatelé mají vynucené sdílené s ostatními aplikacemi na svých telefonech, ale to musí ještě potvrdit udělením přístupu eWay-CRM® Mobile k jednotlivým modulům v telefonu. Pokud tento přístup na svém chytrém telefonu neposkytnou, sdílení nebude probíhat.

Práva na telefonu

Ať už je sdílení vynuceno, anebo se pro něj uživatel rozhodne, vždy musí na svém telefonu ještě potvrdit, že dává aplikaci eWay-CRM® Mobile přístup ke kontaktům telefonu. Tento přístup je vyžadován jen proto, aby mohlo dojít ke sdílení kontaktů z eWay-CRM® Mobile a dalšími aplikacemi. V dialogu, který se při snaze kontakty sdílet objeví, je třeba vybrat Povolit.

 

Pokud nebude přístup poskytnut, nehledě na nastavení výše, sdílení kontaktů nebude možné.

Sdílení kontaktů s dalšími aplikacemi

Důležité: Všechny změny, které provedete v eWay-CRM® Mobile, se pak projeví i v jiných aplikací. Změny druhým směrem není možné provádět!

Pokud je v globálních nastaveních (viz výše) vybrána hodnota Dle nastavení uživatele, uživatel sám na svém chytrém telefonu rozhodne, jestli bude sdílet kontakty mezi eWay-CRM®, či nikoli. Kontakty (telefonní čísla a další údaje) je možné sdílet z těchto modulů eWay-CRM® Mobile:

  • Kontakty
  • Společnosti
  • Uživatelé
  • Příležitosti

Stačí přejít do sekce nastavení:

 

Zde vybrat Integrace s kontakty v zařízení:

 

A následně přepněte tlačítka do aktivní pozice u těch modulů, jejichž kontaktní údaje chcete sdílet s dalšími aplikacemi.

 

Uživatel bude okamžitě informován o tom, že dochází ke sdílení kontaktů. Průběh může sledovat v notifikační oblasti.

 

Jakmile je sdílení dokončeno, najdete kontakty z eWay-CRM® Mobile v kontaktech svého telefonu, ale případně i v dalších aplikacích a můžete s nimi pracovat. Jak je patrné, přes kontakt ve vašem telefonu se můžete dostat do detailu kontaktu v eWay-CRM® Mobile, anebo můžete ke kontaktu vytvořit deník, kde se kontakt a případně i jeho společnost automaticky předvyplní:

 

V detailu kontaktu v eWay-CRM® Mobile pak jako poslední hodnotu vidíte i odkaz na kontakt v telefonu:

 

Pokud byste chtěli sdílení vypnout, stačí pak pouze přepnout přepínač v Nastavení > Kontakty zpět do polohy vypnuto. Nejen, že nebudete kontakty sdílet, ale kontakty budou ze sdílení odebrány, aby vám v kontaktech zbytečně nepřekážely. Sdílení pak začne znovu až ve chvíli, pokud nastavení zapnete.