eWay-CRM Sales Executive Dashboard

eWay-CRM Sales Executive Dashboard je aplikací PowerBI, která obsahuje předdefinované reporty pro manažery prodeje. Můžete si ji zdarma stáhnout a propojit ji s vaší eWay-CRM. eWay-CRM Sales Executive Dashboard vám pak poskytne aktuální informace o vašich prodejích a to včetně prodejního trychtýře.

Jak aplikaci na instalovat a propojit ji s eWay-CRM

 1. Přihlaste se ke svému účtu na PowerBI.com a klikněte na Aplikace.
 2. Vyhledejte aplikaci "eWay-CRM Sales Executive Dashboard" a nainstalujte ji.
 3. Otevřete novou aplikaci a klikněte na Připojit.

 1. Není třeba zadávat žádné parametry, a tak stačí kliknout na Další.

 1. Nyní je potřeba se přihlásit k účtu eWay-CRM. Jako metodu ověření vyberte OAuth2 a následně klikněte na Přihlásit se.

 1. V prvním okně zadejte adresu své webové služby, kterou máte například v Nastavení eWay-CRM ve vaší eWay-CRM Outlook.

 1. Poté vložte své uživatelské jméno a heslo.

 1. Pokud došlo k úspěšnému propojení, vidíte ve své PowerBI.com report s daty z vaší eWay-CRM.

Automatická aktualizace dat

 1. Klikněte na ikonku pera v pravé horní části vašeho reportu.

 1. Najeďte myší na řádek s datovým setem a klikněte na ikonu Naplánovat aktualizaci.

 1. V nastavení vyberte, kdy se mají data automaticky aktualizovat.

Sekce reportu

Report má následující části:

 

Sekce Popis Přínos
Titulek Jméno reportu a měna, v které je zobrazen.
Revenue Celkové příjmy za vybrané období z příležitostí, pokud je na ně navázána faktura vydaná nebo dobropis. Máte základní přehled o tom, kolik jste za dané období na příležitostech fakturovali.
New Deals Příležitost vytvořené v daném období. Víte, kolik příležitostí bylo vytvořeno a můžete zjistit, jak plníte své cíle.
Won Deals Příležitosti úspěšně uzavřené v daném období. Přesně víte, kolik příležitostí jste ukončili a můžete je porovnat s těmi, které v období vznikly.
Vybrané období Vyberte časový úsek, pro který chcete report generovat. Nastavte si, pro jaké období se má report zobrazit, abyste dostaly hodnoty, které vás skutečně zajímají.
Sales Pipeline Příjmy z příležitostí rozdělené podle stavu, v němž se příležitosti nachází. Určete, v jakých stavech máte za volené období nejvíce finančních prostředků.
Sales Forecast Příjmy z budoucích příležitostí rozdělené podle stavu, v němž se příležitosti nachází. Podívejte se do následujících měsíců, abyste měli přehled o tom, v jakých stavech jsou příležitosti a jak jsou blízko dokončení. Zaměřte se na ty, které jsou pro vás nejrelevantnější.
Sales Pipeline by Sales Reps Příjmy z příležitostí v různých stavech rozdělené podle jednotlivých obchodních zástupců. Zhodnotíte, zda vám velké zakázky nezůstávají na začátku rozpracování, případně kdo je za ně zodpovědný.
Top Sales Reps Příjmy podle jednotlivých obchodních zástupců. Určíte si, kteří obchodní zástupci přinášejí společnosti nejvíce a kteří nejméně.
Activities by Sales Reps Aktivity vytvořené jednotlivými obchodními zástupci. Aktivity se určují podle typů deníků napojených na příležitosti. Zhodnotíte nejaktivnější obchodní zástupce a formy, jimiž komunikují se zákazníky.
Top Referral Sources Přehled, z jakých zdrojů byla příležitost vytvořena. Určíte si, jaké zdroje jsou pro vás nejpřínosnější a na jakých je třeba zapracovat.
Hot 10 Deals Top 10 příležitostí (rozdělených podle jejich výnosu), které mají být uzavřeny ve vybraném období. Zaměříte se na konkrétní příležitosti, které jsou nejvýnosnější a mají největší pravděpodobnost dokončení.