eWay-CRM Activity Dashboard

Popis

eWay-CRM Activity Dashboard je aplikace PowerBI, která obsahuje předdefinované reporty pro vaše manažery. Můžete si ji stáhnout zdarma a propojit ji s vaší eWay-CRM. eWay-CRM Activity Dashboard vám pak poskytne aktuální informace o vašich kontaktech, společnostech a aktivitě zaměstnanců.

Klíčové prvky

Přehled kontaktů

Ukazuje základní metriky spojené s kontakty, a to včetně celkového počtu kontaktů, nových kontaktů a jejich demografickém rozložení.

Vizualizace v podobě grafů a schémat nabízí rychlý přehled o rozložení kontaktů a jejich trendech v čase.

Přehled společností

Zvýrazňuje základní metriky spojené se společnostmi, a to včetně celkového počtu společností, nových společností a jejich rozložení v regionu.

Interaktivní mapa a grafy poskytují geografické zastoupení společností.

Přehled příležitostí a projektů

Zobrazuje čísla celkových příležitostí a projektů, ale také nové příležitosti a projekty během daného měsíce.

Poskytuje základní metriky včetně hodnoty příležitostí a projektů, trendy a měsíční srovnání.

Aktivita uživatelů

Sleduje komunikaci uživatelů a jejich aktivitu v rámci systému. Zaznamenává přihlášení uživatelů, používání jednotlivých funkcí a další relevantní metriky.

Určuje výkonnost uživatelů a jejich trendy.

Jak aplikaci nainstalovat a propojit ji s eWay-CRM

  1. Přihlaste se ke svému PowerBI.com účtu, přejděte do sekce Aplikace a klikněte na Získat aplikace.

  1. Vyhledejte aplikaci "eWay-CRM Activity Dashboard" a nainstalujte ji.
  2. Otevřete Activity Dashboard aplikaci a vyberte Připojit data.
  3. není potřeba vkládat žádné parametry, jen klikněte na Další.

  1. Nyní je potřeba se přihlásit k účtu eWay-CRM. Jako metodu ověření vyberte OAuth2 a následně klikněte na Přihlásit se.

  1. V novém dialogu je třeba se přihlásit k vašemu eWay-CRM účtu pomocí e-mailové adresy.

  1. Pokud došlo k úspěšnému propojení, vidíte ve své PowerBI.com report s daty z vaší eWay-CRM.

Shrnutí

Shrnutí reportu má následující části:

1) Contacts & Companies Overview

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu
Total Celkový počet společností a kontaktů. Budete mít jasný přehled o tom, kolik společností a kontaktů máte v databázi.
New This Month Počet nových kontaktů a společností za daný měsíc. Přehled o vytvořených potenciálních a skutečných zákaznících v daném měsíci.
New Mom Srovnání počtu nových společností a kontaktů v tomto a předchozím měsíci. Sledujete, jak se vaší firmě daří přidávat nové klienty v měsíčním srovnání.
W/O Next Step Počet společností a kontaktů, které mají nebo nemají další krok. Založeno na ukazateli další krok, který určuje, zda je nebo není u daného klienta naplánována další aktivita.
W/O Last Activity Počet společností a kontaktů, které mají nebo nemají poslední aktivitu. Založeno na ukazateli poslední aktivita, zda je nebo není u daného klienta nějaká nedávná aktivita.
Activities Last 13 Months Aktivity porovnané v měsíčním přehledu. sledujte rozdíl mezi aktivitami za posledních 13 měsíců. Můžete srovnat daný měsíc se stejným měsícem předchozího roku.

2) Deals & Projects Overview

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu
Total

Celkový počet příležitostí a projektů.

Budete mít jasný přehled o tom, kolik příležitostí a projektů máte v databázi.

New This Month

Počet nových příležitostí a projektů v daném měsíci.

Přehled o vytvořených příležitostech a projektech v daném měsíci.

New Mom

Srovnání počtu nových příležitostí a projektů v tomto a předchozím měsíci.

Sledujete, jak se vaší firmě daří přidávat nové příležitosti a projekty v měsíčním srovnání.

Won / Completed This Month

Počet příležitostí a projektů, které byly úspěšně uzavřené v daném měsíci.

Sledujte, jak byl váš tým úspěšný v uzavírání zakázek během posledního měsíce.

Won / Completed MoM

Srovnání počtu úspěšně uzavřených příležitostí a projektů v tomto a předchozím měsíci.

Sledujete, jak se vaší firmě daří úspěšně uzavírat příležitosti a projekty v měsíčním srovnání.

3) New Contacts & Companies

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu

New Companies / Contacts Last 13 Months

Trend nově vytvořených společností/kontaktů za posledních 13 měsíců.

Shrnutí vám ukazuje data v roční perspektivě, takže si můžete srovnat úspěšnost jednotlivých měsíců za poslední rok.

4) New & Won Deals

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu

New Deals

Měsíční přehled o nových příležitostech.

Shrnutí vám ukazuje data v roční perspektivě, takže si můžete srovnat úspěšnost jednotlivých měsíců za poslední rok, a to včetně jejich očekávaných příjmů.

Won Deals

Měsíční přehled o dokončených příležitostech.

Shrnutí vám ukazuje data v roční perspektivě, takže si můžete srovnat úspěšnost jednotlivých měsíců za poslední rok, a to včetně jejich očekávaných příjmů.

5) New & Compl. Projects

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu

New Projects

Měsíční přehled o nových projektech.

Shrnutí vám ukazuje data v roční perspektivě, takže si můžete srovnat úspěšnost jednotlivých měsíců za poslední rok, a to včetně jejich očekávaných příjmů.

Completed Projects

Měsíční přehled o dokončených projektech.

Shrnutí vám ukazuje data v roční perspektivě, takže si můžete srovnat úspěšnost jednotlivých měsíců za poslední rok, a to včetně jejich očekávaných příjmů.

6) Companies on Map

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu

Companies on Map

Geografické rozložení společností.

Tento report pomáhá pochopit, jaký dosah vaše společnost má.

7) Contacts on Map

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu

Contacts on Map

Geografické rozložení kontaktů.

Tento report pomáhá pochopit, jaký dosah vaše společnost má.

8) Incomplete Contacts & Companies

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu

Nr. Of Companies / Contacts W/O Next Step

Počet společností / kontaktů, které mají nebo nemají další krok.

Založeno na ukazateli další krok, který určuje, zda je nebo není u daného klienta naplánována další aktivita.

Nr. Of Companies / Contacts W/O Last Activity

Počet společností / kontaktů, které mají nebo nemají poslední aktivitu.

Založeno na ukazateli poslední aktivita, zda je nebo není u daného klienta nějaká nedávná aktivita.

Nr. Of Contacts W/O Email + Phone

Počet kontaktů, s nimiž byla/nebyla učiněna komunikace - e-mailová nebo telefonická.

Mějte přehled o kontaktech, které nejsou správně dokončené.

Tabulka společností

Pokud v grafu společností zakliknete výseč, zobrazí se v tabulce společnosti pouze pro danou výseč.

Snadno se zaměříte na společnosti bez aktivity.

Tabulka kontaktů

Pokud v grafu kontaktů zakliknete výseč, zobrazí se v tabulce kontakty pouze pro danou výseč.

Snadno se zaměříte na kontakty bez aktivity.

9) Number of Activities

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu

Top 10 Companies by Activity

Počet a typ aktivit u deseti nejaktivnějších společností.

Sledujte své nejúspěšnější společnosti podle aktivity.

Top 10 Contacts by Activity

Počet a typ aktivit u deseti nejaktivnějších kontaktů.

Sledujte své nejúspěšnější kontakty podle aktivity.

10) User Activities

Část Popis Přínosy
Titulek Název reportu

Top 10 Users by Activity

Počet a typ aktivit u deseti nejaktivnějších uživatelů. Druhá část je zde pro srovnání mezi vybranými časovými obdobími.

Přehledy pomáhají pochopit nejdůležitější aktivity uživatelů, srovnat je mezi jednotlivými uživateli i mezi obdobími.

Máte nějaké další otázky? Pošlete nám e-mail na [email protected]. Rádi vám pomůžeme.