Integrace s 3CX

Obsah

Funkce

Identifikace volajícího

eWay-CRM prohledá příležitosti / kontakty / společnosti / uživatele. Pokud najde telefonní číslo 3CX ukáže jméno volajícího.

Jak rozpoznávání funguje:

 • Během hovoru se 3CX dotáže eWay-CRM na dané telefonní číslo.
 • Pokud je v eWay-CRM shoda, jsou poskytnuty informace o kontaktu.
 • 3CX si tyto informace uloží do svého adresáře telefonních čísel.

Díky tomu je možné přes 3CX aplikaci vyhledat kontakt a zavolat mu. Kontakt ale musel být předtím rozpoznán. Není zde žádná synchronizace.

Kontakty se pak objeví v adresáři kontaktů 3CX a jsou označené jako CRM.

Proklik do eWay-CRM Online

Pod jménem volajícího se po přijetí hovoru objeví ikonka položky, pokud je kontakt v eWay-CRM uložený. Snadno se pak kliknutím dostanete k jeho detailu.

Deníky o telefonu (Call journaling)

Po ukončení hovoru se vytvoří deníkový záznam o telefonátu. Aby se deník založil, je potřeba:

 • Klapka (Extension) uživatele v 3CX musí být zadána na kartě uživatele v poli Telefon (Phone) v eWay-CRM
 • Volající musí být rozpoznán

Systém vyplní tato pole:

 • Předmět
 • Telefon
 • Začátek / Konec
 • Vlastník
 • Typ
 • Společnost / Kontakt / Nadřazená položka

Instalace

Z Github eWay-CRM je potřeba stáhnout poslední verzi template: https://github.com/eway-crm/3CX

Přejděte v 3CX Console do Settings > CRM Integration > Server side tab > klikněte na Add a vyberte stažený template.

Jakmile je template přidán, doplňte uživatelské jméno (Username) eWay-CRM API uživatele, který má přístup k položkám modulů Kontakty, Společnosti a Příležitosti. Pokud aktivujete Call Journaling je potřeba mít i právo na vytváření deníků.

Web Service Address je adresa webové služby eWay-CRM bez lomítka na konci.

Je potřeba zadat ClientID a ClientSecret. Požádejte eWay-CRM podporu, aby vám Client ID a Client Secret poskytla. Případně si vygenerujte sami pomocí příkazu níže, pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru.

Poté klikněte na Authorize, abyste získali Refresh Token. Je potřeba se přihlásit jako uživatel, který je definován v poli Username. Můžete také zapnout / vypnout automatické vytváření deníků o hovoru (Call Journaling).

Pokud je eWay-CRM hostovaná na cloudu, je potřeba, abyste na eWay-CRM podporu poslali adresu, kde vám běží 3CX.

EXEC dbo.eWaySP_Auth_CreateClient '3CX', 'https://YOUR-3CX-SERVER:5001/api/oauth2crm'
SELECT * FROM EWD_AuthClients WHERE ClientName = '3CX'

Nakonec použijte tlačítko TEST pro ověření, že integrace funguje.