Prodejní ceny (synchronizace)

Vzhledem k tomu, že eWay-CRM® i Pohoda umožňují vytváření cenových skupin, tzv. prodejních cen, které je možné aplikovat jako globální slevu pro společnost, je zajištěno, aby byly synchronizovány i tyto slevy.

Vzhledem k tomu, že v případě Pohody jsou zde určitá omezení, která by narušila synchronizaci směrem eWay-CRM® > Pohoda, je synchronizace prováděna pouze směrem z Pohody do eWay-CRM®. V eWay-CRM® si pak můžete snadno na společnosti nastavit prodejní ceny, které máte i v Pohodě. Přiřazení prodejní ceny ke společnosti v eWay-CRM® se pak samozřejmě synchronizací společností promítne i do Pohody.

Prodejní ceny pro synchronizaci je tedy možné vytvářet pouze v Pohodě, z eWay-CRM® se vytvořená prodejní cena nesynchronizuje, ale přesto je zajištěno, aby bylo možné v rámci synchronizace s prodejními cenami komplexněji pracovat.

Synchronizovaná pole

Název pole v PohoděModul v eWay-CRM®Název pole v eWay-CRM®
Název Prodejní ceny Název
Popis Prodejní ceny Sleva
Sleva Prodejní ceny Poznámka

Individuální prodejní ceny

eWay-CRM® s Pohodou synchronizuje i individuální prodejní ceny, které je možné v účetním programu Pohoda zadávat pro jednotlivá zboží. V případě, že je na zboží nastavena prodejní cena, přenese se do dokladu v případě, že je pro danou společnost prodejní cena uplatňována.

Příklad

V horním menu v Pohodě si vyberete Sklady > Zásoby a zde konkrétní zásobu, nazvěme ji Zásoba1, která se standardně prodává za 120 Kč.

Zásoba 1 má záložku Slevy. Zde je seznam všech Prodejních cen, které jsou synchronizovány do eWay-CRM®. Pro Každou prodejní cenu si můžete nastavit specifickou cenu.

Takže například pro položku Zásoba1 si nastavíte na slevě Prodejní sleva 1 cenu 100 Kč.

Jakmile v eWay-CRM® na faktuře nastavíte společnost, která je spojená s prodejní cenou Prodejní sleva 1, Zásoba1 se bude do faktury vkládat v ceně 100 Kč. Tyto hodnoty jsou u společnosti uvedeny v záložce Ceník.

Pro každé zboží si tak můžete nastavit individuální ceny spojené s prodejní cenou. V systému Pohoda je pak sleva zadána u společnosti v poli Cena: