Jak přejít na nový účetní rok a zajistit správnou synchronizaci

The link address is: /resolveuid/859624a689a2415b9241de64763d9e18