Jak přejít na nový účetní rok a zajistit správnou synchronizaci

The link address is: /faq/pohoda/jak-prejit-na-novy-ucetni-rok-a-dal-zajistit-spravnou-synchronizaci