Seznam globálních nastavení

Kliknutím na položku Globální nastavení v levém menu přejdete k administraci globálních nastavení eWay-CRM®. V hlavní části okna se zobrazí seznam všech položek globálních nastavení systému.

Ve sloupci Název je uveden název položky globálního nastavení a ve sloupci Hodnota je zadaná hodnota nastavení. Více informací o významu a editaci konkrétních položek nastavení naleznete v kategorii Globální nastavení - název a zařazení příslušné kapitoly je shodný s názvem konkrétní položky v seznamu.