Automaticky počítat Skutečné náklady ostatní z nákupních cen produktů ve vydaných fakturách

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Professional).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Projekty.

Pomocí položky Automaticky počítat Skutečné náklady ostatní z nákupních cen produktů ve vydaných fakturách máte možnost nastavit, jestli bude do položky Skutečné náklady ostatní na kartě projektu automaticky počítána i nákupní cena zboží na dokladech. Jako kladná položka se započítává nákupní cena na dokladech typu Faktura vydaná, Pokladna přijatá (pokud je doklad typu Faktury vydaná nebo Pokladna přijatá v záporné hodnotě, započítává se jako záporná hodnota) a jako záporná položka se započítává nákupní cena dokladů typu Opravný daňový doklad vydaný, které jsou s projektem spojeny.

Kliknutím na položku Automaticky počítat Skutečné náklady ostatní z nákupních cen produktů ve vydaných fakturách nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, do pole Skutečné náklady ostatní v okně projektu se počítají výše uvedené doklady, které mají s tímto projektem vazbu. Pokud funkci zapnete poté, co jsou již nějaké vazby dokladů a projektu vytvořeny, automaticky se do nákladů započtou i již vytvořené doklady.

Je-li funkce vypnutá, doklady se do nákladů započítávat nebudou.

V případě, že je funkce zapnuta, dojde k tomu, že pole, kde jsou hodnoty sumarizovány (Konečná cena a Skutečné náklady ostatní na kartě Projektu), není možné editovat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.