Stahovat tyto typy reakcí

Tato funkce je dostupná v modulu Marketingové kampaně (Basic).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Marketingové kampaně.

Položka Stahovat tyto typy reakcí slouží k určení, jaké reakce na e-mailové kampaně budou stahovány. Specifikujete, jaké reakce chcete stahovat a jaké jsou pro vás nepotřebné.

Kliknutím na položku Stahovat tyto typy reakcí zobrazíte možnosti nastavení.

Z jednotlivých hodnot vyberete ty reakce, které skutečně chcete stahovat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.0.