Typ písma pro tisk štítků

Pomocí položky Typ písma pro tisk štítků máte možnost nastavit typ písma, které bude standardně použito při tisku štítků. Více informací o možnostech hromadné korespondence najdete v kapitole Tisk štítků a obálek.

Dvojím kliknutím na položku Typ písma pro tisk štítků v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Vepište do tohoto pole název písma, které chcete použít při tisku štítků tak, jak se zobrazuje ve výběru písem v aplikaci Microsoft Word, například Trebuchet MS nebo Times New Roman.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.