Povolit filtr na aktivní příležitosti a projekty při přiřazování nadřazené položky

Pomocí položky Povolit filtr na aktivní příležitosti a projekty při přiřazování nadřazené položky určíte, zda chcete vidět všechny dostupné nadřazené položky (příležitosti a projekty) při výběru Nadřazené položky na e-mailu v Microsoft Outlook, anebo pouze takové, které jsou spojené s e-mailovou adresou odesílatele (příchozí pošta) či příjemce (odchozí pošta).

Dvojím kliknutím na položku Povolit filtr na aktivní příležitosti a projekty při přiřazování nadřazené položky v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnuta a při přidávání Nadřazené položky na e-mailu vidíte pouze takové příležitosti a projekty, jejichž Kontaktní osoba či Odběratel mají stejnou e-mailovou adresu jako odesílatel e-mailu (příchozí pošta) nebo příjemce e-mailu (odchozí pošta). V případě příležitostí se zobrazí i takové, které mají e-mailovou adresu vyplněnou v poli Kontaktní e-mail. Pokud se jedná o odchozí e-mail na vícero příjemců, zobrazují se příležitosti a projekty pro všechny uvedení příjemce.

Je-li pole nezaškrtnuto, není funkce zapnuta a nadřazené položky se automaticky nefiltrují.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.3.