Notifikovat uživatele o e-mailu na projektu, příležitosti společnost nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi e-mailem a uživatelem

Pomocí položky Notifikovat uživatele o e-mailu na projektu, příležitosti společnost nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi e-mailem a uživatelem máte možnost definovat, jestli budou osoby, které jsou v danou chvíli spojeny s konkrétním e-mailem, informovány o tom, že e-mail má vazbu na projekt, příležitost, společnost nebo kontakt. Základem fungování je pak skutečnost, že má uživatel v systému zavedený e-mail, na který bude notifikace zaslána. Více informací o notifikaci najdete v článku Notifikace uživatele o vazbách na e-mailu.

Dvojím kliknutím na položku Notifikovat uživatele o e-mailu na projektu, příležitosti společnost nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi e-mailem a uživatelem v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutobudou uživatelé navázaní na e-mail informováni, že je k e-mailu vytvořena vazba s projektem, příležitostí, společností nebo kontaktem.

Je-li pole nezaškrtnutonebudou uživatelé nově spojení s e-mailem o vazbách informováni.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.