Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech určuje, zda se při dvojitém kliknutí na dokument nebo e-mail v seznamech jejich modulů otevře soubor anebo jejich karta pro editaci v eWay-CRM®. Nastavení se aplikuje i pro eWay-CRM® Mobile.

Kliknutím na položku Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutápo dvojkliku se otevírá přímo soubor anebo e-mail.

Je-li funkce vypnutápo dvojkliku dojde k otevření karty dokumentu nebo e-mailu v eWay-CRM®.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.