Zpřístupnit kontakty mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Basic).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Společnosti a kontakty.

Pomocí položky Zpřístupnit kontakty mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android) máte možnost definovat, jestli budou uživatelé schopni sdílet kontakty s dalšími aplikacemi na svých chytrých telefonech. Více najdete v článku Sdílení kontaktů mezi eWay-CRM® Mobile a dalšími aplikacemi.

Kliknutím na položku Zpřístupnit kontakty mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android) zobrazíte možnosti nastavení.

Nastavení má tyto hodnoty:
  • Dle nastavení uživatele - uživatel si sám v eWay-CRM® Mobile nastaví, jestli bude kontakty sdílet s dalšími aplikacemi.
  • Vypnout všem - uživatelé nemají možnost sdílet na svých telefonech kontakty z eWay-CRM® Mobile s dalšími aplikacemi.
  • Zapnout všem - všichni uživatelé mají vynucené sdílené kontaktů s ostatními aplikacemi na svých telefonech, ale to musí ještě potvrdit udělením přístupu eWay-CRM® Mobile ke kontaktům v telefonu. Pokud tento přístup na svém chytrém telefonu neposkytnou, sdílení nebude probíhat.


Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.3.1.