Automaticky připojit aktivitu kontaktu ke společnosti

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Společnosti a kontakty.

Položka Automaticky připojit aktivitu kontaktu ke společnosti určuje, zda se bude aktivita prováděná na kontaktu (vytváření vazeb, přidávání položek) promítat i do společnosti, s kterou je kontakt spojený. eWay-CRM® vám tak zajistí automatické vytváření stejných vazeb pro kontakt i pro společnost, abyste takové vazby nemuseli vytvářet manuálně sami.

Kliknutím na položku Automaticky připojit aktivitu kontaktu ke společnosti v seznamu nastavíte, zda je funkce zapnutá, či vypnutá..

Je-li nastavení zapnuto, pokud je kontakt spojen se společností, jsou pro společnost přidávány stejné vazby, jaké byly přidány ke kontaktu.

Je-li nastavení vypnuto, vazby na propojenou společnost přidávány nebudou.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.