Text, který se zobrazí pod tabulkou v reportu docházek

Položka globálního nastavení s názvem Text, který se zobrazí pod tabulkou v reportu docházek vám dovolí částečně upravit základní report docházky. Pod tabulku s docházkou jste díky tomuto nastavení schopni přidat doplňující text. Funkcionalitu využijí především takové společnosti, které využívají reporty docházky zaměstnanců k vedení oficiální dokumentace pro účetnictví.

Dvojím kliknutím na položku Text, který se zobrazí pod tabulkou v reportu docházek v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jde o textovou hodnotu a tak jak jí vepíšete do pole, tak bude zobrazena i v reportech docházky pod tabulkou se záznamy o docházce. Jestliže hodnotu ponecháte prázdnou, nebude v reportech text zobrazen. Rozhodnete-li se hodnotu používat, text bude zobrazen na reportech docházky všech zaměstnanců bez výjimky.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.