Zahrnovat pauzu na oběd do docházek

Pomocí položky Zahrnovat pauzu na oběd do docházek definujete, zdali budou reporty docházky obsahovat pauzu na oběd. Nastavení využijete zejména, pokud víte, že vaši zaměstnanci zapisují svou docházku do systému a nevedou si záznam o přestávce na oběd. Funkcionalita vychází ze zákonné přestávky, na kterou má každý pracovník právo po každých šesti odpracovaných hodinách - pokud tedy bude mít například patnáctihodinovou směnu, bude mu z docházky odečtena 1 celá hodina (dvakrát půl hodina). Pokud je nastavení aktivní, platí pro všechny zaměstnance bez výjimky.

Dvojím kliknutím na položku Zahrnovat pauzu na oběd do docházek v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a při generování reportu docházky bude po každých šesti odpracovaných hodinách (v rámci jednoho dne) zahrnuto 1/2 hodiny přestávky na oběd.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a přestávky na oběd se nezahrnují.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.