Povolit rozšířenou funkcionalitu úkolů

Položka Povolit rozšířenou funkcionalitu úkolů určuje, zda bude mít v eWay-CRM® implementovaný také modul Úkoly.

Dvojím kliknutím na položku Povolit rozšířenou funkcionalitu úkolů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnuta a vy můžete používat eWay-CRM® modul úkoly, který se chová stejně jako každý jiný modul eWay-CRM®. Více v článku Popis a využití modulu Úkoly (vlastní modul eWay-CRM®.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a vy používáte klasický outlookovský modul Úkoly, který je do eWay-CRM® integrován. Více v článku Popis a využití modulu Úkoly (integrace v Microsoft Outlook modulu).

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.