Zapisovat změnu ceny do deníku

Položka Zapisovat změnu ceny do deníku určuje, zda se při změně ceny projektu (pole Konečná cena na kartě projektu) bude tato změna zapisovat jako deníkový záznam, či nikoli. Funkce tohoto nastavení není ovlivněna tím, že je vypnuta funkce Zapisovat změnu stavu do deníku.

Dvojím kliknutím na položku Zapisovat změnu ceny do deníku v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutozměna ceny projektu je zaznamenána do deníku, který je s daným projektem spojen.

Je-li pole nezaškrtnutodo deníku není změna ceny zapsána.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Toto nastavení je dostupné pouze do verze eWay-CRM® 5.3.0, v novějších verzích jeho funkci zastupuje Sledování historie.