Zapisovat změnu konce projektu do deníku

Položka Zapisovat změnu konce projektu do deníku určuje, zda se při změně ukončení projektu bude tato změna zapisovat jako deníkový záznam, či nikoli. Funkce tohoto nastavení není ovlivněna tím, že je vypnuta funkce Zapisovat změnu stavu do deníku.

Dvojím kliknutím na položku Zapisovat změnu konce projektu do deníku v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je ukončení projektu zaznamenáno do deníku, který je s daným projektem spojen.

Je-li pole nezaškrtnuto, do deníku není ukončení projektu zapsáno.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Toto nastavení je dostupné pouze do verze eWay-CRM® 5.3.0, v novějších verzích jeho funkci zastupuje Sledování historie.