Složka určená pro zálohy databáze

Položka Složka určená pro zálohy databáze určuje, jaký adresář bude použit pro zálohu serverové databáze. eWay-CRM® standardně vytváří zálohu serverové databáze ve výchozí složce Microsoft SQL Server pro zálohy, ale vy si můžete určit vlastní úložiště, kam se bude záloha ukládat, ať už na vašem disku anebo například na vaší síti.

Dvojím kliknutím na položku Složka určená pro zálohy databáze v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole hodnoty je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Zadáváte cestu k adresáři, kde chcete zálohu ukládat, tedy například "C:\Backup" nebo "\\share\Backup", pokud se jedná o síťovou složku.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.