Vytváření uživatelského pole

Dvojím kliknutím na uživatelské pole v seznamu zobrazíte kartu uživatelského pole. Při vytváření nového uživatelského pole se karta zobrazí bez vyplněných hodnot - a je na vás, abyste zadali všechny potřebné údaje.

Nejprve si v rozbalovacím seznamu Typ pole vyberte typ uživatelského pole, který bude pro zadávaná data nejvhodnější - přehled dostupných typů uživatelských polí naleznete ve článku Využití a typy uživatelských polí.

Následně vyplňte položky u vybraného pole:

Hodnoty na kartě uživatelského pole

Do pole Název pole vepište název pole tak, jak se bude zobrazovat v systému. Pole Komentář slouží pro uvedení popisku, který se zobrazí, ukáže-li uživatel na pole myší.

Pole Kategorie slouží k tomu, abyste si vybrali kategorii, do které bude pole zařazeno. Více o vytváření kategorií najdete v článku Sekce Obecné a Uživatelská pole.

Zaškrtávací pole Sekce obecné určuje, zda se uživatelské pole objeví v sekci Obecné anebo v sekci Uživatelské pole na kartě záznamu. Více o sekcích najdete v článku Sekce Obecné a Uživatelská pole.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty uživatelského pole uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu uživatelského pole zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno. K uložení změn pak slouží klávesa Enter, kterou můžete zmáčknout při editaci jakéhokoli pole - uživatelské pole se tím okamžitě uloží, pokud je vyplněn jeho název.

Podrobněji jsou hodnoty popsány u jednotlivých typů uživatelských polí.