Zabezpečení uživatelských účtů

eWay-CRM® zajišťuje bezpečnost uživatelských účtů, kdy ke každému je nutné se vždy přihlásit, ale i v této oblasti jsou dostupná další nastavení, která zajistí, že budou uživatelské účty v ještě větším bezpečí a nepřihlásí se k nim nikdo nepovolaný.

Vynucená změna hesla

Administrátor má možnost určit, že si uživatel musí změnit heslo. Tato funkce je dostupná v Administrační aplikaci v sekci Uživatelé na kartě každého uživatele. Stačí zaškrtnout pole Vyžadovat změnu hesla při příštím přihlášení.

Zaškrtávací pole je zaškrtnuto ve chvíli, kdy je vytvářen nový uživatel, aby si hned po prvním přihlášení nastavil vlastní heslo. Administrátor ale může změnu vynutit kdykoli, kdy si myslí, že je vhodné u daného uživatele heslo změnit. V případě, že je pole zaškrtnuto, uživateli, jenž má vynucenou změnu hesla, vyskočí následující dialog:

Do pole Nové heslo je potřeba zadat nové heslo, které budete používat. Pokud začnete heslo psát, objeví se nové tlačítko:

Pokud na něj kliknete, zobrazí se heslo, které jste napsali:

V dialogu vidíte, že se jedná o slabé heslo. Prostřednictvím nastavení Minimální délka hesla lze nastavit, jakou délku musí heslo mít, aby bylo možné jej použít. Silné heslo je pak takové, které obsahuje malá a velká písmena, číslice, případně znaky, a to v náhodném pořadí.

eWay-CRM® vám nabízí možnost vygenerovat si silné heslo. Stačí kliknout na tlačítko - viz obrázek. 

Po kliknutí na tlačítko pro vygenerování hesla se vloží nové heslo, které eWay-CRM® považuje za dostatečně silné:

Své nově vygenerované heslo si samozřejmě můžete nechat zobrazit (viz výše) a vykopírovat, abyste ho nezapomněli. Pouze vygenerované heslo je možné kopírovat.

Změna hesla provedená samotným uživatelem

Uživatel má nově možnost změnit si heslo sám, aniž by k tomu potřeboval administrátorská právě. Tuto možnost najde v Nastavení eWay-CRM® v záložce Připojení:

Pozn.: Možnost změnit si heslo není dostupná v případě, že se uživatel přihlašuje pomocí doménového přihlašování.

Uživatel jednoduše klikne na tlačítko Změnit heslo. Zobrazí se následující dialog:

Pro změnu hesla je tedy nutné znát heslo předcházející, čímž je zajištěno, že heslo uživateli nezmění nikdo, kdo jeho původní heslo nezná. Nové heslo je opět možné vygenerovat náhodně.

Zablokování účtu

Prostřednictvím nastavení Počet neplatných pokusů o zadání hesla před uzamčením účtu je možné určit, po kolika špatně zadaných heslech se účet uživateli uzamkne. Zabrání se tak tomu, že se k účtu bude snažit přihlásit někdo neoprávněný a bude zkoušet štěstí. Při uzamčení účtu nedochází k synchronizaci dat.

Dalším nastavením - Délka uzamčení účtu v minutách - se pak určí, na jak dlouho se uživatelský účet zamkne. Mohou být nastaveny minuty, po kterých se účet odemkne, ale také může být nastavena hodnota 0, kdy k automatickému odemčení po nějaké době nedojde. V takovém případě je nutné, aby účet odblokoval administrátor.

Administrátor může účet odblokovat v Administrační aplikaci v sekci Uživatelé. Zde se na kartě daného uživatele objevilo nové tlačítko Odemknout.

Po kliknutí na tlačítko Odemknout se uživatelský účet znovu odemkne a dochází k synchronizaci. K odemčení by mělo dojít pouze v případě, že k zablokování došlo chybou, nikoli úmyslným útokem.

Automatické odhlášení z Administrační aplikace

I administrátorovi se může stát, že musí rychle opustit své pracoviště a zapomene vypnout administrační aplikaci. V takovém případě se nastavení Doba v minutách nečinnosti pro odhlášení z administrační aplikace postará o to, aby se administrační aplikace po několika minutách nečinnosti uzavřela.

Dostupnost: Jednotlivá globální nastavení a možnost vynucené změny hesla a změny hesla uživatelem jsou dostupné od verze eWay-CRM® 5.1.2.