Správa uživatelů

V Administrační aplikaci eWay-CRM® máte možnost vytvářet nové uživatele, editovat uživatele stávají a případně deaktivovat uživatele, kteří jsou neaktuální.

Vytvoření nového uživatele

Přejděte do modulu Uživatelé a klikněte na ikonku Nový pro přidání nového záznamu. Ikonka Nový se nachází v levé horní části okna v pásu karet administrační aplikace.

Zobrazí se okno pro přidání nového uživatele připravené pro vyplnění údajů. Více informací o polích na kartě uživatele naleznete v kapitole Karta uživatele.

Po vyplnění všech údajů uživatele uložte kliknutím na tlačítko OK. Okno můžete také opustit bez uložení změn stisknutím tlačítka Storno.

Úprava uživatele

Kliknutím na položku Uživatelé v levém menu přejděte na seznam uživatelů v eWay-CRM®. Dvojím kliknutím na uživatele v seznamu zobrazíte kartu vybraného uživatele, kde můžete upravit zadané hodnoty. Stejného výsledku dosáhnete výběrem uživatele v seznamu a kliknutím na tlačítko Upravit v levé horní části okna administrační aplikace v pásu karet.

Více informací o polích na kartě uživatele naleznete v kapitole Karta uživatele.

Po dokončení editace změny uložíte kliknutím na tlačítko OK. Můžete také zavřít kartu uživatele bez uložení změn kliknutím na tlačítko Storno.

Deaktivace uživatele

eWay-CRM® neumožňuje mazat uživatele z důvodu uchování historie. Uživatelé se v tomto systému pouze deaktivují, to znamená, že se jim odeberou práva do aplikace přistupovat a jakkoliv s daty pracovat.

Kliknutím na položku Uživatelé v levém menu přejděte na seznam uživatelů vytvořených v eWay-CRM®. Kliknutím myši vyberte uživatele, kterého chcete deaktivovat, a klikněte na tlačítko Deaktivovat v levé horní části okna v pásu karet administrační aplikace.

Zobrazí se okno pro potvrzení, zda chcete uživatele skutečně deaktivovat. Kliknutím na tlačítko Ano bude uživatel deaktivován, kliknutím na tlačítko Ne bude deaktivace uživatele zrušena.

Deaktivovat uživatele můžete také přímo z karty uživatele pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Aktivní. Více informací naleznete v kapitole Karta uživatele.

Aktualizovat licenční klíč

Prostřednictvím sekce Uživatelé je možné aktualizovat licenční klíč například v případě, kdy došlo ke změně licence a administrátor potřebuje okamžitě stáhnout novou podobu licence. Stačí kliknout na ikonu Aktualizovat licenční klíč.

Změna se okamžitě projeví na stavovém řádku ve spodní části Administrační aplikace:

Dostupnost: Možnost aktualizovat licenční klíč přímo z Administrační aplikace je dostupná od verze eWay-CRM 5.2.0.