Schovat pole na formuláři - popis akce

Akce Schovat pole na formuláři slouží ke skrytí zvoleného pole na kartě položky, takže pole vůbec nebude vidět. Lze využít v případě, pokud má být pole vyplněno až při přechodu do určitého stavu. Protikladem je pak akce Zobrazit pole na formuláři.

Databázové pole

Zadejte název pole v databázi (databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce), které si přejete zamknout - např. ProjectPrice pro cenu projektu.

Vkládat se mohou jen ty názvy polí, které jsou k dispozici na modulu, jenž workflow nese. Seznam polí databáze můžete nalézt v modulu Oprávnění na pole.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona > Export. Pokud máte akci typu Schovat pole na formuláři již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovupoužít pomocí nabídky Šablona > Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad - Skrytí data po odeslání žádosti

Databázové pole Název sloupce z databáze, například EndDate. Databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce.

 Příklad - Skrytí nadřazené položky (na dokumentu)

Databázové pole Název sloupce Nadřazená položka z databáze je vw_ProjectLeadMarketing, zároveň je možné použít pouze pojmenování SUPERIORITEM.