Odemknout pole - popis akce

Akce Odemknout pole slouží k odemčení zvolených polí na kartě položky, takže hodnoty v nich bude možné změnit. Například datum začátku a konce úkolu, který ještě potřebuje upravit. Akce je tak vlastně protikladem akce Zamknout pole.

Databázové pole

Zadejte název pole v databázi (databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce), které si přejete zamknout - např. ProjectPrice pro cenu projektu.

Vkládat se mohou jen ty názvy polí, které jsou k dispozici na modulu, jenž workflow nese. Seznam polí databáze můžete nalézt v modulu Oprávnění na pole.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona > Export. Pokud máte akci typu Odemknout pole již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovupoužít pomocí nabídky Šablona > Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad - Odemčení data skončení absence

Databázové pole Název sloupce z databáze, například EndDate, protože je absence ve stavu, kdy je potřeba na ní ještě něco upravit, aby mohla být schválena.  Databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce.

 Příklad - Odemčení nadřazené položky na dokumentu

Databázové pole Název sloupce Nadřazená položka z databáze je vw_ProjectLeadMarketing, zároveň je možné použít pouze pojmenování SUPERIORITEM.