Zamknout pole - popis akce

Akce Zamknout pole slouží k uzamčení zvolených polí na kartě položky, takže hodnoty v nich již nebude možné změnit. Například datum začátku a konce absence v případě, že byla žádost již odeslána.

Databázové pole

Zadejte název pole v databázi (databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce), které si přejete zamknout - např. ProjectPrice pro cenu projektu.

Vkládat se mohou jen ty názvy polí, které jsou k dispozici na modulu, jenž workflow nese. Seznam polí databáze můžete nalézt v modulu Práva na pole.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona -> Export. Pokud máte akci typu Zamknout pole již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovupoužít pomocí nabídky Šablona -> Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad - Zamknutí data skončení absence po odeslání žádosti

Databázové pole Název sloupce z databáze, například EndDate. Databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce.

 Příklad - Zamknutí nadřazené položky na dokumentu

Databázové pole Název sloupce Nadřazená položka z databáze je vw_ProjectLeadMarketing, zároveň je možné použít pouze pojmenování SUPERIORITEM.

Omezení způsobená zamčením specifických polí

Modul Pole Omezení
Doklady Cena Pokud je zamknuté pole Cena, není možné editovat položky dokladu.
Doklady Cena s DPH Pokud je zamknuté pole Cena s DPH, není možné editovat položky dokladu.