Aktualizace eWay-CRM® na nejnovější verzi (kompletní postup)

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

eWay-CRM® sestává z centrální (serverové) databáze a doplňku pro Microsoft Outlook. Zde jsou popsány jednotlivé kroky, které vedou k aktualizaci eWay-CRM:

Krok 1: Aktualizace serverové komponenty (nutný administrátorský přístup)

Pokud chcete nainstalovat novou verzi systému eWay-CRM® nebo zjistit, jestli máte nejaktuálnější verzi, je potřeba přejít do Centra pro správu.

Zde najdete sekci Aktualizace, do které přejděte. 

Při každém kliknutí na název sekce Aktualizace se automaticky kontroluje, jestli není dostupná nová verze. Pro aktualizaci na novou verzi serverové komponenty eWay-CRM® stačí pak pouze kliknout na tlačítko Nainstalovat. Kromě informace o tom, že je dostupná nová verze, získáváte také přehled o tom, jaké novinky vás v instalované verzi čekají.

Následně už stačí pouze vyčkat, až bude instalace dokončena, což poznáte ve chvíli, kdy se objeví následující okno.

Po kliknutí na OK se Centrum pro správu automaticky odhlásí. Následně si pak každý uživatel, který používá eWay-CRM® - viz Krok 2.

Pokud se chcete ujistit, zda není dostupná nová verze systému, vždy můžete přejít zpět do sekce Aktualizace v Centru pro správu a kliknout na tlačítko Obnovit.

 

Po kliknutí se buď dialog nezmění, anebo vám bude nabídnuta možnost instalovat novou verzi - viz výše.

Oznámení o aktualizaci serverové komponenty

eWay-CRM® zasílá notifikace o tom, že byla aktualizace serverové komponenty spuštěna, a následně o tom, že byla dokončena. Prostřednictvím nastavení Jméno skupiny, která bude dostávat informace o stavu aktualizace na serveru určíte, která skupina uživatelů bude notifikace dostávat.

Při spuštění aktualizace serverové komponenty bude uživatelům zaslán informační e-mail:

Jakmile bude aktualizace webové služby dokončena, obdrží uživatelé tuto zprávu o úspěšné aktualizaci serverové komponenty:

Chyba během aktualizace serverové komponenty

V případě, že během aktualizace serverové části eWay-CRM® dojde k chybě, aktualizace bude přerušena a eWay-CRM® bude navrácena do stavu před započetím aktualizace. Nadále tak budete moct eWay-CRM® používat.

Chyba na vás vyskočí v dialogovém okně (viz ilustrační obrázek níže) a vy ji tak můžete poslat na technickou podporu eWay-CRM®.


Krok 2: Aktualizace klientské části eWay-CRM®

Popis naleznete v článku Aktualizace klientské části eWay-CRM®.

Krok 3: Stažení instalačního souboru pro manuální aktualizaci klientské části (nutný administrátorský přístup)

Je nutné přejít do Centra pro správu a do sekce Aktualizace.

Pod textem o dostupnosti aktualizace je uvedena vaše současná verze eWay-CRM®, kterou máte nainstalovanou. Pod tím je pak uveden odkaz na instalační soubor klientské části eWay-CRM® k této vaší verzi. Po kliknutí na odkaz se instalační soubor začne automaticky stahovat.