Počítat ceny na příležitosti z dokladů

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Enterprise).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obchod.

Upozornění: Nastavení není dostupné, pokud není v Administrační aplikaci povolena funkce Nabídky a faktury.

Pomocí položky Počítat ceny na příležitosti z dokladů máte možnost nastavit, jestli bude položka Cena v kartě příležitosti automaticky počítána i z dokladů (pouze typ Nabídka vydaná se zaškrtnutým políčkem Aktivní), které jsou s příležitostí spojeny. Například, pokud je příležitost spojena s nabídkou, kterou jste zaslali obchodnímu partnerovi, okamžitě se to promítne do ceny, kterou vám taková příležitost může přinést. Nastavení se aplikuje na všechny příležitosti bez ohledu na jejich stav.

Kliknutím na položku Počítat ceny na příležitosti z dokladů nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li nastavení zapnuté, do pole Cena v okně příležitosti se počítají všechny aktivní doklady typu Nabídka vydaná, které mají s touto příležitostí vazbu. Pokud funkci zapnete poté, co jsou již nějaké vazby dokladu a příležitosti vytvořeny, automaticky se do ceny započtou i již vytvořené doklady.

Je-li nastavení vypnutédoklady se do ceny započítávat nebudou.

V případě, že je funkce zapnuta, dojde k tomu, že pole, kde jsou hodnoty sumarizovány, není možné editovat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.