Automaticky přednastavit aktivní příležitost nebo projekt (pokud je právě jeden) při odesílání e-mailů (podporováno pro ukládání e-mailů v Microsoft Outlook, ne v Microsoft 365)

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Pomocí položky Automaticky přednastavit aktivní příležitost nebo projekt (pokud je právě jeden) při odesílání e-mailů (podporováno pro ukládání e-mailů v Microsoft Outlook, ne v Microsoft 365) máte možnost definovat, jestli bude při automatickém ukládání odeslaných e-mailů předvyplněna Nadřazená položka spojená s e-mailovou adresou, a to podle toho, že není e-mailová adresa spojena s více položkami, ale pouze s jednou. Více je popsáno v rámci Automatického ukládání e-mailů.

Kliknutím na položku Automaticky přednastavit aktivní příležitost nebo projekt (pokud je právě jeden) při odesílání e-mailů (podporováno pro ukládání e-mailů v Microsoft Outlook, ne v Microsoft 365) nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, bude Nadřazená položka při ukládání odesílaného e-mailu automaticky předvyplněna, pokud není s e-mailovou adresou spojeno více projektů, nebo příležitostí. Zobrazí se taková příležitost nebo projekt, kde Kontaktní osoba či Odběratel mají stejnou e-mailovou adresu. V případě příležitostí se zobrazí i takové, které mají e-mailovou adresu vyplněnou v poli Kontaktní e-mail.

Je-li funkce vypnutánebude k automatickému vyplňování Nadřazené položky docházet.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.