Název účtu pro profesionální e-mail

Globální nastavení v kategorii Marketing nabízí možnost propojit systém eWay-CRM® s Profesionální e-mailovou službou, která disponuje pokročilými nástroji pro tvorbu a rozesílání hromadných e-mailů. Více o možnostech plynoucích z tohoto propojení naleznete v článku Integrace marketingového modulu s Profesionálním e-mailem.

Pro využití Profesionální e-mailové služby musíte mít založen účet. Ten si můžete vytvořit jednoduše vyplněním formuláře Registrace. Pokud jste v minulosti využívali službu Profesionální e-mail anebo službu Emailkampane.cz a máte stále přístupové údaje ke svému účtu, můžete je zadat do formuláře Přihlášení a pracovat se svým stávajícím účtem. Pro vyvolání okna pro registraci/přihlášení k Profesionálnímu e-mailovému účtu stačí dvakrát kliknout na položku nastavení Název účtu pro profesionální e-mail.

Registrace

Pokud ještě účet nemáte anebo si pro potřebu práce s eWay-CRM® chcete vytvořit účet nový, můžete tak učinit přímo v eWay-CRM® po přepnutí na záložku Registrace (viz následující obrázek). Stačí, pokud vyplníte e-mailovou adresu, na kterou má být účet vytvořen, a dvakrát zadáte shodné heslo, pod kterým se chcete přihlašovat. Po potvrzení stiskem tlačítka OK se spustí registrace.

V případě, že registrace proběhla úspěšně, budou zadané přístupové údaje automaticky uloženy do systému. Od této chvíle můžete okamžitě začít využívat výhody, které plynou z propojení systému eWay-CRM® a služby Profesionální e-mail. Podrobněji viz článek Integrace marketingového modulu s Profesionálním e-mailem.

Během registrace může být zjištěno, že zadaná e-mailová adresa je již v systému vedena (např. proto, že jste si již účet vytvořili). Pokud tomu tak skutečně je a vy adresu zadáte pro novou registraci, po kliknutí na tlačítko OK, se vám zobrazí následující hlášení:

Přihlášení

Záložka Přihlášení umožňuje připojení k vašemu existujícímu účtu pro Profesionální e-mailové kampaně.

V případě, že zadáte své přihlašovací údaje nesprávně, zobrazí se vám následující dialogové okno a údaje bude potřeba opravit.

V případě, že vlastníte starší Basic verzi systému eWay-CRM®, ani v této verzi nejste o možnost využití Profesionálních e-mailů ochuzeni. Podrobnosti najdete v článku Karta - Globální nastavení.