Karta - Globální nastavení

Důležité upozornění: eWay-CRM® Basic již v současné době není podporovanou verzí softwaru!

Karta Globální nastavení se zobrazuje pouze v Basic verzi, kde dovoluje i uživatelům bezplatné verze upravovat některá nastavení, která se běžné upravují v Administrační aplikaci. Karta Globální nastavení umožňuje měnit základní informace o vás, tedy o vaší společnosti, a dále je zde formulář pro propojení s Profesionální e-mailovou službou.

Informace o společnosti

Jedná se o základní informace o vaší společnosti, které jsou standardně zapisovány do obchodního rejstříku, respektive rejstříku živnostenského podnikání. Vyplnění údajů není povinné a není kontrolováno vůči žádnému z rejstříků. Slouží jen a jen vám, a jejich evidenci oceníte zejména při exportu dat z eWay-CRM® do jiných systémů - můžete tak třeba z dokladu generovat nabídku, kde budou v kolonce Dodavatel použity údaje vyplněné na této kartě. Více o možnostech exportu naleznete v samostatné kapitole Export dat do aplikace Microsoft Word.

Registrace do Profesionální e-mailové služby

Jedná se o možnost propojit systém eWay-CRM® s Profesionální e-mailovou službou, která nabízí pokročilé nástroje pro tvorbu a rozesílání hromadných e-mailů. Více o možnostech plynoucích z tohoto propojení naleznete ve článku Integrace marketingového modulu s Profesionální e-mailovou službou.

Pro využití Profesionální e-mailové služby musíte mít založen účet. Ten si můžete vytvořit jednoduše po stisknutí tlačítka Propojit přímo přes formulář Registrace. Pokud jste využívali službu Profesionální e-mail anebo službu Emailkampane.cz a máte stále přístupové údaje ke svému účtu, můžete je zadat do formuláře Přihlášení a pracovat se svým původním účtem.

Registrace

Pokud ještě účet Profesionální e-mailové služby nemáte anebo si pro potřebu práce s eWay-CRM® chcete vytvořit účet nový, můžete tak učinit přímo v eWay-CRM® po přepnutí na záložku Registrace (viz následující obrázek). Stačí, pokud napíšete e-mailovou adresu, na kterou má být účet vytvořen, a dvakrát zadáte shodné heslo, pod kterým se chcete přihlašovat. Po potvrzení stiskem tlačítka OK se spustí registrace.

V případě, že registrace proběhla úspěšně, budou zadané přístupové údaje automaticky uloženy do systému. Od této chvíle můžete okamžitě začít využívat výhody, které plynou z propojení systému eWay-CRM® a Profesionální e-mailové služby. Podrobněji viz článek Integrace marketingového modulu s Profesionální e-mailovou službou.

Během registrace může dojít k tomu, že zadaná e-mailová adresa je již v systému Profesionální e-mailové služby vedena (např. proto, že jste si na ni sami již účet vytvořili). Pokud tomu tak skutečně je a vy adresu zadáte pro novou registraci, po kliknutí na tlačítko OK, se vám zobrazí následující hlášení:

Přihlášení

Kliknutím na tlačítko Propojit vedle položky Aktuální účet otevřete okno, které na první záložce Přihlášení umožňuje připojení k vašemu existujícímu účtu.

V případě, že zadáte své přihlašovací údaje nesprávně, zobrazí se vám následující dialogové okno a údaje bude potřeba opravit.