Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Enterprise).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí určuje, zda bude automaticky vytvořen deník při skončení hovoru, a to po intervalu, v sekundách, který se v tomto nastavení uvede. Více o hovorech najdete v kapitole Telefonování přímo v eWay-CRM®.

Kliknutím na položku Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí zadáte hodnotu nastavení.

Jedná se o hodnotu v sekundách. Jestliže uplyne tento interval a hovor po něm bude ukončen, automaticky bude vytvořen deníkový záznam, který se automaticky uloží. Deníkový záznam bude obsahovat tyto informace:

  • Podle telefonního čísla je deník automaticky spojen s projektem, společností, kontaktem.
  • Typ deníku je automaticky předvyplněn jako Telefon.
  • V deníku je uvedena doba trvání hovoru.

V případě, že je hodnota nastavena na 0, funkce je deaktivována a okno nebude vyskakovat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.