Typ pole: Číselné pole

Pole typu Číselné pole je určeno k tomu, abyste mohli zobrazit číselnou hodnotu. Takové pole je pak možné využít například pro finanční hodnoty, ale i různé průměry, apod.

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

AtributPopis
Název pole Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Komentář Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Kategorie Určíte si kategorii, pod kterou má pole spadat.
Sekce obecné Určíte, zda se má pole obrazit v sekci Obecné anebo jen v sekci Uživatelská pole.
Formát pole

Určíte, v jakém tvaru se bude číselná hodnota zobrazovat. Na výběr jsou:

  • Celé číslo - bez desetinných míst
  • Desetinné číslo - klasické desetinné číslo
  • Měna - zobrazuje se jako obecná měnová hodnota bez označení měny
  • Procenta - desetinné číslo s procentem
  • Velikost souboru - doplněno o jednotku B (byty)
Typ sumarizace Vyberte, jak se má pole sumarizovat (viz dále).

Způsob sumarizace

Ve všech seznamech v eWay-CRM® lze číselné hodnoty průměrovat anebo jinak sumarizovat - více o funkcionalitě se dočtete ve článku Sumarizační řádky. Typ sumarizace lze předdefinovat i pro vámi vytvářená pole - stačí si vybrat z nabídky v poli Typ sumarizace na dialogu s detaily uživatelského pole (viz obrázek výše). Každý uživatel si může přímo v seznamech s daty předvolený typ sumarizace změnit dle svých potřeb (aniž by se změna dotkla ostatních uživatelů). Změna typu sumarizace je rovněž popsána ve článku Sumarizační řádky.