Seznam uživatelů

Kliknutím na položku Uživatelé v levém menu přejdete k administraci uživatelů.

V hlavní části okna se zobrazí seznam všech uživatelů vytvořených v systému eWay-CRM®. Záznamy v seznamu je možné vyhledávat pomocí řádky hned po názvem sloupce.

Sloupec Popis sloupce
Uživatelské jméno Uživatelské jméno, které slouží k přihlášení uživatele do systému.
Jméno Jméno uživatele.
Příjmení Příjmení uživatele.
E-mail E-mailová adresa uživatele.
Aktivní Zaškrtávací pole, které informuje o tom, zda je daný uživatel aktivní. Je-li pole zaškrtnuté, uživatelský účet je aktivní a daný uživatel se může do systému přihlásit. Není-li pole zaškrtnuté, uživatelský účet není aktivní a uživatel se do systému přihlásit nemůže.
Outlook přístup Uživatel má licenci k přístupu do eWay-CRM® přes Microsoft Outlook (viz dále).
Mobilní přístup Uživatel má licenci k přístupu do eWay-CRM® přes mobilní aplikaci (viz dále).
Webový přístup Uživatel má licenci k přístupu do eWay-CRM® přes webové rozhraní (viz dále).
Poslední přihlášení V seznamu uživatelů se uvádí, kdy naposledy se uživatel do systému přihlásil.
Poslední aktivita Uvádí, kdy naposledy byla uživatelem v systému provedena nějaká změna. Lze tak snadno sledovat aktivitu jednotlivých uživatelů systému.

Ve sloupcích Outlook přístup, Mobilní přístup a Webový přístup je uvedeno, zda daný uživatel může ke svému eWay-CRM® účtu přistupovat prostřednictvím Outlooku anebo prostřednictvím webového rozhraní.  V souvislosti s tímto označením je také vypočítáváno, kolik licencí je použito. Údaje o využití licencí se zobrazují ve stavovém řádku ve spodní části okna Administračního rozhraní.

První údaj informuje o tom, k jaké webové službě jste aktuálně připojeni. Následně je uvedeno, kolik licencí z kolika je použito. V tomto případě je to 20 licencí eWay-CRM® pro připojení prostřednictvím MS Outlooku z celkových 40, 6 uživatelů používá připojení prostřednictvím webového rozhraní a 21 uživatelů mobilní licence.

Více o správě uživatelů najdete v článku Správa uživatelů.