Další nastavení

Pro nastavení je potřeba přejít do administrační aplikace do sekce Další nastavení.

Zobrazí se seznam všech modulů, u nichž jsou následující dva sloupce: Povolit sledování historie změn a Povolit uživatelům označovat záznamy jako soukromé.

 

Sledování historie práce s položkou

eWay-CRM® umožňuje sledovat změny, které byly provedeny na jednotlivých položkách. Tedy například v případě, kdy uživatel provede změnu na kontaktní adrese, ostatní uživatelé mohou vidět, k jaké změně došlo a kdo ji provedl, případně kdy.

Administrátor je osobou, která určuje, jaké moduly budou nastavené jako ty, u nichž bude historie změn na položkách sledována.

V nastavení vidíte seznam všech modulů, u nichž můžete sledovat historii změn na položkách. Zaškrtejte všechny moduly, jejichž historii chcete sledovat. V rámci implementace GDPR pravidel je vhodné se zaměřit především na moduly, jako jsou kontakty, společnosti, příležitosti, apod., kde jsou uváděny osobní údaje.

Jakmile některý modul zaškrtnete, všechny změny, které budou provedeny na jakékoli položce tohoto modulu, budou ukládány.

Ke změnám se jednoduše dostane každý uživatel přímo v okně položky. Pokud je sledování změn pro daný modul zapnuté, stačí otevřít položku, u níž se chcete na změny podívat. V tomto případě tedy například kontakt, V pásu karet je zobrazena ikona Historie.

Ikona Historie se zobrazí jen uživatelům, kteří mají oprávnění vidět historii daného modulu. Oprávnění je možné nastavit ve sloupci Historie v nastavení Oprávnění na moduly.

Kliknutím na ikonu Historie se zobrazí seznam všech změn, které byly na položce provedeny od chvíle, kdy je sledování zapnuto. 

Sloupec Popis
Změněno na serveru

Datum a čas, kdy byla změna zapsána na serveru. Čas je v časové zóně serveru. Tento sloupec je primárně používán pro řazení tabulky.

Dostupnost: Sloupec je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.2.

Změněno Datum a čas, kdy ke změně došlo u klienta. Vzhledem k tomu, že klient mohl být v době změny offline, tento sloupec se již ve výchozím nastavení pro řazení nepoužívá.
Název pole Pole, které se změnilo.
Předchozí hodnota Původní hodnota, která byla v poli uvedena.
Nová hodnota Nová hodnota, kterou uživatel zadal.
Změnil Uživatel, který změnu provedl.
Klient Sloupec určuje, kde byla změna provedena, tedy zda přímo v eWay-CRM® v Microsoft Outlooku nebo v eWay-CRM® Mobile, případně v jiném klientu.

Dostupnost: Sledování historie práce s položkou je dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.0.

Soukromé záznamy

Záznam je možné označit jako soukromý, tedy uvidí ho pouze ten uživatel, jenž je jeho vlastníkem. Administrátor ale může určit, pro jaké moduly bude možné nastavovat položky jako soukromé. Tato možnost bude dostupné pouze pro moduly, které jsou ve sloupci Povolit uživatelům označovat záznamy jako soukromé zaškrtnuté.

Dostupnost: Omezení soukromých položek podle modulu je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.2.