Jak rozšířit licenci eWay-CRM® Free při nedostatku prostoru na eWay-Cloud

eWay-CRM® Free je verze pro jednoho uživatele, která má omezený databázový prostor na eWay-Cloud. Tento prostor, který je volně využitelný, je omezen na 200 MB, což je vám oznámeno při spouštění eWay-CRM® Free verze - i zde již máte možnost přejít na eWay-CRM® Premium verzi:

Jakmile bude tohoto limitu dosaženo, nebude dále možné synchronizovat data se serverem a aktuální data tak budete mít dostupná pouze na vašem počítači. Pokud se dosažení limitu budete blížit, eWay-CRM® vám to po spuštění Microsoft Outlook oznámí prostřednictvím následujícího dialogu:

Ve chvíli, kdy bude limitu dosaženo, uvidíte následující okno:

V takovou chvíli máte dvě možnosti:

  • Kliknout na tlačítko Rozumím riziku - data nebudou synchronizována, nebude docházet k aktualizacím a nebude možné využívat další funkcionality eWay-CRM®, ale můžete s tímto omezením dále eWay-CRM® Free na svém PC používat.
  • Přejít na eWay-CRM Premium - pokud kliknete na takové tlačítko, můžete si zakoupit eWay-CRM® Premium, kde veškerá omezení odpadají. Postupujete stejně jako v článku Správa předplatného.

Naplnění vaší databáze můžete neustále sledovat v Administrační aplikaci dole, ve stavovém řádku: