Typ pole: Relace

Pole typu Relace je určeno k tomu, abyste mohli do pole vložit vazbu na některou položku z eWay-CRM®. Takové pole využijete ve chvíli, kdy potřebujete položku navázat s jinou položkou v eWay-CRM®, například u firmy chcete mít vždy vazbu na aktuální smlouvu (dokument).

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

AtributPopis
Název Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Moduly Vyberte, pro který modul se má pole vytvořit.
Povinné Všem uživatelům je možné nastavit, že bude vyžadováno, aby bylo toto pole vyplněno.
Důležité Všem uživatelům je možné nastavit, že bude připomenuto, že pole není při uloženín vyplněno.
Unikátní Všem uživatelům je možné nastavit, že bude vyžadováno, aby bylo toto pole vyplněno unikátní hodnotou.
Jen pro čtení Všem uživatelům je možné nastavit, že toto pole bude pouze pro čtení.
Popis Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Svázaný modul Zobrazuje se seznam modulů, s nimiž může mít daná položka vazbu - tzn. seznamy se liší podle toho, pro jaký modul pole vytváříte.