Typ pole: Jednořádkový text

Pole typu Jednořádkový text je určeno k tomu, abyste mohli zobrazit text, který bude mít maximálně 255 znaků. Takový text využijete mimo jiné k tomu, abyste si zaznamenaly stručnou informaci o položce (například právní formu, jméno, apod.).

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

 

AtributPopis
Název Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Moduly Vyberte, pro který modul se má pole vytvořit.
Povinné Všem uživatelům je možné nastavit, že bude vyžadováno, aby bylo toto pole vyplněno.
Důležité Všem uživatelům je možné nastavit, že bude připomenuto, že pole není při uloženín vyplněno.
Unikátní Všem uživatelům je možné nastavit, že bude vyžadováno, aby bylo toto pole vyplněno unikátní hodnotou.
Jen pro čtení Všem uživatelům je možné nastavit, že toto pole bude pouze pro čtení.
Popis Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Editační maska Popsáno pod tabulkou.

Editování masky

V případě některých vybraných typů polí je možné editovat tzv. masku, tedy způsob omezení toho, jaké hodnoty je následně možné do daného pole uživatelem zadávat. Maska je řetězcem, který určuje, jaké znaky je možné do pole zadat - je tak možné vynechat možnost zadávání čísel, písmen nebo jiných znaků. Pro více informací o podobě masky, přejděte na tento odkaz.

Maska uvedená v tomto příkladu určuje, že je možné do pole následně zadávat pouze čísla od 1 do 24. Maska se skládá ze dvou částí: (1?[1-9]) a ([12][0-4]), které jsou od sebe odděleny znakem |. První část umožňuje vložení čísel v rozmezí 1-9 a 11-19. Druhá část pak umožňuje vložení čísel v rozmezí 10-14 a 20-24.

Masku je možné využít především pro zajištění toho, aby se v polích, kde mají být pouze čísla (např. PSČ), neobjevovala písmena, apod. Jedná se o určitou míru zajištění kontroly vyplňovaných údajů.