Vždy ukládat e-maily doručené/odeslané z těchto domén (podporováno pro ukládání e-mailů z Microsoft 365, ne z Microsoft Outlook)

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Nastavení Vždy ukládat e-maily doručené/odeslané z těchto domén (podporováno pro ukládání e-mailů z Microsoft 365, ne z Microsoft Outlook) určuje, jaké domény budou vždy sledovány. Jedná se o funkci spojenou s automatickým sledováním e-mailů v eWay-CRM Online. V případě tohoto nastavení se budou ukládat všechny e-maily od konkrétní domény.

Kliknutím na Přidat doménu položky Vždy ukládat e-maily doručené/odeslané z těchto domén (podporováno pro ukládání e-mailů z Microsoft 365, ne z Microsoft Outlook) přidáte doménu, kterou chcete vždy sledovat a zobrazíte možnosti nastavení.

Doménu zadáváte například jako eway-crm.com. Jestliže je jedna nebo více domén vyplněno, e-maily z těchto domén budou vždy ukládány, tedy i v případě, pokud není e-mailová adresa v eWay-CRM uložena. Domény v seznamu pak můžete editovat i mazat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.