Jak nastavit a používat mzdy zaměstnanců

 1. Otevřete si kartu uživatele, kterému chcete mzdu nastavit. Klikněte na Vytvořit a vyberte Mzda.
 2. Okno mzdy má předdefinovaná pole Uživatel a Platnost od. Další pole jsou popsána níže:

  PolePopis
  1 Osobní náklady Uvádí se údaj ze smlouvy mezi vámi a zaměstnancem. Zadání mzdy je důležité pro výpočet nákladů na zaměstnance a na projekty.
  2 Dodatečné náklady Ostatní náklady na zaměstnance. Hodnota z této kolonky je brána k výpočtům ostatních nákladů na projektech.
  3 Typ mzdy

  Vybere se, zda se jedná o fixní mzdu na měsíc anebo o mzdu hodinovou. Zadání typu mzdy je důležité pro výpočet nákladů na zaměstnance a na projekty.

  • Hodinová sazba: Počet odpracovaných hodin podle docházky se vynásobí hodinovou mzdou - výsledek se zobrazí v poli Skutečné náklady lidí u příslušného projektu nebo v poli Cena u příležitosti.
  • Fixní mzda: Fixní mzda se nejprve vydělí celkovým počtem odpracovaných hodin v daném měsíci. Následně se výsledek vynásobí počtem hodin odpracovaných na konkrétním projektu nebo příležitosti a tato hodnota je přičtena do pole Skutečné náklady lidí u příslušného projektu nebo Cena u příležitosti.
  4 Platnost do Datum, do jakého uživatel výše uvedenou mzdu pobírá. Pokud není známé, žádné datum se neuvede.
 3. Pokud vyplníte všechna potřebná data, klikněte na Ulož. Mzda se objeví na záložce Mzdy u příslušného uživatele.

Mzda se používá pro výpočet nákladů na projektech a příležitostech:

 1. Přidejte uživateli novou docházku, například v okně uživatele na Vytvořit a vyberte Docházka.
 2. Vyplňte pole Nadřazená položka (vyberte projekt nebo příležitost), nastavte datum a čas a klikněte na Ulož.
 3. Přejděte do okna projektu, který jste na docházce nastavili jako Nadřazenou položku. Náklady na zaměstnance, které vycházejí z uvedené docházky a nastavené mzdy, jsou sumarizovány v poli Skutečné náklady lidí (v případě příležitosti jsou započteny do pole Cena).

Více o výpočtu mzdy z docházky najdete v tomto článku.